Верифициране на акаунт

Основна информация, Документи за самоличност, Съвети за прикачване, Срокове

Обща информация

Документи за самоличност

Доказателство за адресна регистрация

Кредитни/Дебитни/Предплатени карти

Други документи

Време за верифициране на акаунт