Какво представляват IBAN, BIC and SWIFT кодовете?

IBAN означава Международен Номер на Банкова Сметка, който можете да използвате при извършване на международни плащания.

BIC (Банков Идентификационен Код) идентифицира банката бързо и лесно. SWIFT код (или SWIFTBIC) е код, който помага на чуждестранните банки да идентифицират на коя банка да изпратят парите.

SWIFT кодът съдържа от 8 до 11 знака. Първите 4 показват името на банката, следващите 2 - международния код на страната, а последните 2 - градския код. Ако това е код от 11 знака, последните 3 показват конкретно дъщерно дружество на банката. 

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен

Статии в този раздел