Какво е ВКИ?

Връщане към играч (ВКИ) е термин, който се употребява да определи процента на върнати към играча превъртени пари за времето, в което играе. 

Тъй като калкулацията на този процент е теоритична и изхода на всяка игра е случайна, ВКИ дава информация в средни стойности, базирани на играта за удължен период от време. В този смисъл, това е по-скоро индикатор, отколкото знак какво всъщност се случва в по-кратък времеви диапазон. 

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен

Статии в този раздел