Видове залози (единичен, парлей, система)?

Вие може да изберете измежду три типа залози: единичен, парлей и система. 

За единичен залог - имате възможност да изберете на кой маркет да заложите. Вашата печалба се изчислява въз основа на Вашия залог и коефициентите към момента на поставяне на залога.


За парлей - вид залог, който комбинира повече от един единичен залог.Печалбите се изчисляват въз основа на общия коефициент на залозите в парлей (умножение на всички индивидуални коефициенти на залога) и Вашия залог. Наблюдава се печеливш фиш, само ако всичките му селекции са правилни.

За система - Комбинират се 3 или повече пазара. Можете да направите залога в полето „Множители“ в долната част на фиша си.

Най-голямата разлика между парлей и системен залог е, че вторият може да спечели, дори ако не всички селекции са печеливши, в зависимост от типа система, която е избрана. Например, ако вашият фиш включва 4 селекции и Вие изберете системата "Янки", можете да поставите желания залог в полето "Сума" до типа на системата. Там можете също да видите коефициентите, които ще определят потенциалната Ви печалба. Вашият залог ще спечели, ако поне 2 от 4-те селекции са верни и печалбите Ви ще зависят от броя на правилните избори.

 

mceclip0.png

Беше ли полезна тази статия?
3 от 5 считат материала за полезен

Статии в този раздел