Заявих закриване на профила, но си промених решението. Какво да направя?

Betano насърчава отговорната игра и прилага политики за защита на играчите.

За повече подробности, посетете Моят акаунтЗащита на играча.

 

Временно закриване на акаунт влиза в сила от момента на задаване и за избрания период (24ч., 48ч., 7 дни, 30 дни). Временно закриване на акаунт за Спорт и/или Казино може да се приложи за желания период от време. Периодът може да се удължи по всяко време и/или да се приложи временно закриване на повече от един продукт, като това действие влиза в сила незабавно. Намаляването на периода на закриване или премахването му за един от продуктите понастоящем не е възможно, съгласно действащите разпоредби и както е описано в нашите Общи условия.

Самоизключването е активно от момента на задаване и е валидно за избраното време (6 месеца, 12 месеца, 24 месеца или за постоянно). Можете да се изключите от секциите Спорт и/или Казино за времето, което искате. По всяко време имате възможност да удължите периода на самоизключване и/или да изключите повече продукти и това действие има незабавен ефект. Не е възможно да се съкрати периодът на самоизключване и/или да се намали броят на изключените продукти.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от помощ, моля проверете най-отдолу на текущата страница и се свържете с нас чрез наличните средства по Ваш избор

 

Беше ли полезна тази статия?
59 от 74 считат материала за полезен

Статии в този раздел